Eldningsolja E32

Med köldegenskaper.

Produktblad
Säkerhetsdatablad