Bunkerdiesel GasOil E10

Bunkerdiesel eller GasOil E10 är en ljus destillatolja som traditionellt används som bränsle vid uppvärmning i villor, fastigheter och mindre industrier.

Varför är bunkerdieseln grön?

Den gröna märkningen på bunkerdieseln innebär att den är lågbeskattad och att den inte får användas som drivmedel i en motor.

Vid användning av den typen av olja kan du i särskilda fall ha rätt till återbetalning av en del av skatten, eller till och med köpa den skattefritt. Läs mer om detta på Skatteverkets hemsida. Klicka här ››

Vilken bunkerdiesel ska jag välja?

Det är viktigt att du använder rätt bunkerdiesel för att inte riskera att den fryser

Vanligtvis är det tankens placering som avgör vilken bunkerdiesel du ska välja. Står den inomhus och isolerad från kyla så går det bra med bunkerdiesel E10. Står den utomhus eller oskyddad från kraftig kyla är det lämpligare att välja GasOil MK1.

Innan användning är det viktigt att ställa in brännarens luft- och oljetryck efter den kvalitet du använder.

Vanlig bunkerdiesel

GASOIL E10 – E10/Eo1S

Den här bunkerdieseln använder du med fördel om tanken står skyddad från kraftig kyla. E10 riskerar att frysa när den utsätts för frostkalla temperaturer och gör sig därför bäst inomhus eller i en isolerad tank.

Energiinnehållet för bunkerdiesel E10 är ca 10kWh per liter.

GASOIL MK1

GasOil MK1 är gångbar i kalla temperaturer. Tack vare dess utmärkta köldegenskaper kan den användas i oljetankar som är placerade utomhus eller där rörledningarna inte är skyddade från kraftig kyla. Den är av samma anledning lämplig för året-runt-användning i Sverige. GasOil MK1 är mer miljövänlig än andra jämförbara produkter på marknaden och har en mindre klimatpåverkan än tex E10.

Om Consentus Oil

Vi har varit verksamma sedan 1993 och är experter på olja, smörjmedel och drivmedel. Vår verksamhet utgår från Stockholm och tillhandahåller snabba och smidiga leveranser direkt till dig.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra produkter och tjänster.

Miljö

Vår olja uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS-15 54 10.

Produktblad & Säkerhetsdatablad till alla produkter.
Klicka här ››