Eldningsolja E10

Eldningsolja E10 har max 500ppm svavel

Eldningsolja med lågt svavelinnehåll och avsedd för små- till medelstora värmeanläggningar utrustade med tryckoljebrännare. Oljan uppfyller Svensk Standard och är enligt lag grönfärgad.

E10 oljan är avsedd för inomhuslagring. Energiinnehållet i en liter är ca 10kWh.

Lagring:

Måste lagras i godkända cisterner som ej släpper igenom ljus då det kan snabbt försämra kvalitén på produkten.