Eldningsolja E32

Eldningsolja E32 har max 500ppm svavel

Eldningsolja E32 har utmärkta köld/frost egenskaper som gör den väl anpassad för vårt svenska klimat. Oljan kan lätt förvaras utomhus i tankar ovan/under mark eller i kalla utrymmen.

  • gasolja av utomhuskvalitet
  • låg svavelhalt och belastas ej av svavelskatt
  • avsedd för små till medelstora värmeanläggningar

Eldningsolja E32: Lagring:

Måste lagras i godkända cisterner som ej släpper igenom ljus då det kan snabbt försämra kvalitén på produkten.

Kontakta oss för Eldningsolja E32

Vi levererar Eldningsolja E32 direkt till dig där den behövs! Kontakta oss vid frågor eller för offert!