Gas Oil 10

Gas Oil 10 har max 500ppm svavel och bör ej förvaras under 0°C.

  • motorbrännolja av inomhuskvalitet
  • belastas ej med svavelskatt
  • avsedd som bränsle till dieselmotorer av den typ som används för drift av lok, fartyg och vissa stationära motorer

Gas Oil 10 – Lagring:

Måste lagras i godkända cisterner (under 0°C) som ej släpper igenom ljus då det kan snabbt försämra kvalitén på produkten.

Kontakta oss om Gas Oil 10

Consentus Oil AB erbjuder snabba och smidiga leveranser av Gas Oil 10. Kontakta oss för mer information om våra produkter eller offert!