Gas Oil E32

Gas Oil E32 har max 500ppm svavel och lämpar sig för utomhusbruk.

  • motorbrännolja av utomhuskvalitet med låg svavelhalt
  • belastas ej med svavelskatt
  • avsedd som bränsle till dieselmotorer av den typ som används för drift av lok, fartyg och vissa stationära motorer.

Gas Oil E32 – Lagring:

Måste lagras i godkända cisterner som ej släpper igenom ljus då det kan snabbt försämra kvalitén på produkten.

Kontakta oss för Gas Oil E32

Vi på Consentus Oil AB erbjuder smidiga leveranser av Gas Oil E32. Kontakta oss om du har frågor eller önskar offert!