Gas Oil Minima

Gas Oil Minima har max 10 ppm svavel och är lämpligt för inom och utomhusbruk.

  • motorbrännolja av inom och utomhuskvalitet med mycket låg svavelhalt
  • belastas ej med svavelskatt
  • avsedd som bränsle till dieselmotorer av den typ som används för drift av lok, fartyg och stationära motorer.

Gas Oil Minima – Lagring:

Måste lagras i godkända cisterner som ej släpper igenom ljus så att kvaliteten ej försämras på produkten.

Kontakta oss för Gas Oil Minima

Vi bistår med smidiga leveranser av Gas Oil Minima direkt till dig. Kontakta oss vid frågor eller för prisuppgift.