HVO Diesel 100 – smidig leverans från Stockholm

HVO100 består till 100% av förnybar och fossilfri diesel och har smörjande additiv som skyddar och håller rent i motorn. Produkten kan beskrivas som en förnybar kopia av fossil diesel. Vi på Consentus Oil kör HVO Diesel 100 från Stockholm snabbt och smidigt till dig direkt där den behövs!

Mer om HVO Diesel 100

  • HVO Diesel 100 är förnybart dieselbränsle som ger hög reduktion av det fossila utsläppet av koldioxid (ca 88%)
  • uppfyller standard EN 590 och SS-EN 15940
  • godkänd enligt EN 15940 och ASTM D975
  • likheten med vanlig diesel innebär att produkten kan användas i konventionella dieselmotorer.

HVO Diesel 100 – lagring

HVO Diesel 100 måste enligt regelverket lagras i godkända cisterner som inte släpper igenom ljus så att kvaliteten ej försämras på produkten. Kontroller måste genomföras regelbundet för att förhindra risken för tillväxt av mikroorganismer.

Tanka HVO Diesel

Med förnybar HVO diesel blir utsläppen mindre. De flesta dieselmotorer kan köras på 100% HVO 100 vilket kan reducera utsläppen uppåt 80%. HVO Diesel produktion kan se ut på lite olika sätt världen över men gemensamt är att produkten tas fram med hjälp av animaliska fetter och vegetabiliskt framställda oljor.

Svensk HVO diesel

När de kommer till svensk HVO kommer dessa oftast från restprodukter från slakt samt biprodukter vid framställning av palmolja, majsolja och rapsolja. En dieselblandning som innehåller åtminstone till hälften förnybar diesel kan reducera koldioxidutsläpp med över 40% jämfört med en diesel som är helt och hållet fossil.

Har du frågor om HVO Diesel och HVO Diesel 100?

Har du frågor om hur vi på Consentus Oil arbetar med leveranser av HVO 100 och HVO diesel? Vill du veta mer om produkterna eller önskar offert/prisuppgift för HVO diesel? Tveka inte att kontakta oss så återkopplar vi så snart vi kan!