HVO Diesel 100

HVO100 består till 100% av förnybar och fossilfri diesel och har smörjande additiv som skyddar och håller rent i motorn. Produkten kan beskrivas som en förnybar kopia av fossil diesel.

  • förnybart dieselbränsle som ger hög reduktion av det fossila utsläppet av koldioxid (ca 88%)
  • uppfyller standard EN 590 och SS-EN 15940
  • godkänd enligt EN 15940 och ASTM D975
  • likheten med vanlig diesel innebär att produkten kan användas i konventionella dieselmotorer.

Lagring:

Måste lagras i godkända cisterner som ej släpper igenom ljus så att kvaliteten ej försämras på produkten. Kontroller måste genomföras regelbundet för att förhindra risken för tillväxt av mikroorganismer.