HVO Diesel 100 – smidig leverans från Stockholm

HVO100 består till 100% av förnybar och fossilfri diesel och har smörjande additiv som skyddar och håller rent i motorn. Produkten kan beskrivas som en förnybar kopia av fossil diesel. Vi på Consentus Oil kör HVO Diesel 100 från Stockholm snabbt och smidigt till dig direkt där den behövs!

Mer om HVO Diesel 100

  • HVO Diesel 100 är förnybart dieselbränsle som ger hög reduktion av det fossila utsläppet av koldioxid (ca 88%)
  • uppfyller standard EN 590 och SS-EN 15940
  • godkänd enligt EN 15940 och ASTM D975
  • likheten med vanlig diesel innebär att produkten kan användas i konventionella dieselmotorer.

HVO Diesel 100 – lagring

HVO Diesel 100 måste enligt regelverket lagras i godkända cisterner som inte släpper igenom ljus så att kvaliteten ej försämras på produkten. Kontroller måste genomföras regelbundet för att förhindra risken för tillväxt av mikroorganismer.

Kontakta oss om HVO Diesel 100

Har du frågor om hur vi på Consentus Oil arbetar med leveranser av HVO 100? Eller har du frågor om själva produkten eller önskar offert? Tveka inte att kontakta oss så återkopplar vi så snart vi kan!