ACP Diesel MK 1 med 5% RME

ACP Diesel har egenskaper som ökar prestanda, miljö och ekonomi egenskaper i dieselmotorer. ACP Diesel har ca 95 % Diesel Mk1 och 5% RME (kort för rapsmetylester). Man behöver inte göra ändringar i motorn för användning av produkten.

  • innehåller en rengörande tillsats (ACP) som motverkar uppbyggnad av beläggningar i insprutningssystemet
  • lämplig både för lätta och tunga dieselmotorer

 

Lagring:

Måste lagras i godkända cisterner som ej släpper igenom ljus då det kan snabbt försämra kvalitén på produkten. Kontroller måste genomföras regelbundet för att förhindra risken för tillväxt av mikroorganismer. bör ej lagras i mer än 1 år.