Eldningsolja E10

ELDNINGSOLJA E10 – Smidig leverans från Stockholm direkt till dig

Eldningsolja E10 har max 500ppm svavel. Eldningsolja har lågt svavelinnehåll och avsedd för små- till medelstora värmeanläggningar utrustade med tryckoljebrännare. Oljan uppfyller Svensk Standard och är enligt lag grönfärgad. E10 oljan är avsedd för inomhuslagring. Energiinnehållet i en liter är ca 10kWh.

Consentus Oil erbjuder snabba och smidda leveranser av eldningsolja E10 från Stockholm direkt till dig där den behövs.

Lagring av eldningsolja E10:

Eldningsolja E10 måste lagras i godkända cisterner som ej släpper igenom ljus då det kan snabbt försämra kvalitén på produkten.