Eldningsolja E32

Eldningsolja E32 har max 500ppm svavel

Eldningsolja E32 har utmärkta köld/frost egenskaper som gör den väl anpassad för vårt svenska klimat. Oljan kan lätt förvaras utomhus i tankar ovan/under mark eller i kalla utrymmen.

  • gasolja av utomhuskvalitet
  • låg svavelhalt och belastas ej av svavelskatt
  • avsedd för små till medelstora värmeanläggningar

Lagring:

Måste lagras i godkända cisterner som ej släpper igenom ljus då det kan snabbt försämra kvalitén på produkten.