Eldningsolja Minima MK1

Eldningsolja Minima MK1 har max 10ppm svavel

Eldningsolja Minima MK1 är ett bra alternativ till andra eldningsoljor om man är ute efter en miljövänligare eldningsolja. Oljan har en mycket låg svavelhalt.

  • gasolja av utomhuskvalitet
  • belastas ej av svavelskatt
  • lämplig för utomhusförvaring

Lagring:

Måste lagras i godkända cisterner som ej släpper igenom ljus då det kan snabbt försämra kvalitén på produkten.