Gas Oil 10

Gas Oil 10 har max 500ppm svavel och bör ej förvaras under 0°C.

  • motorbrännolja av inomhuskvalitet
  • belastas ej med svavelskatt
  • avsedd som bränsle till dieselmotorer av den typ som används för drift av lok, fartyg och vissa stationära motorer

Lagring:

Måste lagras i godkända cisterner (under 0°C) som ej släpper igenom ljus då det kan snabbt försämra kvalitén på produkten.