Gas Oil E32

Gas Oil E32 har max 500ppm svavel och lämpar sig för utomhusbruk.

  • motorbrännolja av utomhuskvalitet med låg svavelhalt
  • belastas ej med svavelskatt
  • avsedd som bränsle till dieselmotorer av den typ som används för drift av lok, fartyg och vissa stationära motorer.

Lagring:

Måste lagras i godkända cisterner som ej släpper igenom ljus då det kan snabbt försämra kvalitén på produkten.