Gas Oil Minima

Gas Oil Minima har max 10 ppm svavel och är lämpligt för inom och utomhusbruk.

  • motorbrännolja av inom och utomhuskvalitet med mycket låg svavelhalt
  • belastas ej med svavelskatt
  • avsedd som bränsle till dieselmotorer av den typ som används för drift av lok, fartyg och stationära motorer.

Lagring:

Måste lagras i godkända cisterner som ej släpper igenom ljus så att kvaliteten ej försämras på produkten.