HVO Diesel 100

Smidig leverans av HVO Diesel 100 från Stockholm direkt till dig!

HVO100 består till 100% av förnybar och fossilfri diesel och har smörjande additiv som skyddar och håller rent i motorn. Produkten kan beskrivas som en förnybar kopia av fossil diesel. Vi utgår från Stockholm och levererar HVO Diesel snabbt och smidigt direkt på plats där det behövs. Våra erfarna chaufförer levererar vanligtvis din HVO Diesel redan inom 0-2 dagar.

  • förnybart dieselbränsle som ger hög reduktion av det fossila utsläppet av koldioxid (ca 88%)
  • uppfyller standard EN 590 och SS-EN 15940
  • HVO Diesel 100 är godkänd enligt EN 15940 och ASTM D975
  • likheten med vanlig diesel innebär att produkten kan användas i konventionella dieselmotorer.
  • Vi utgår från Stockholm utför smidiga leveranser av HVO Diesel direkt till där den behövs.

Lagring av HVO Diesel 100:

Måste lagras i godkända cisterner som ej släpper igenom ljus så att kvaliteten ej försämras på produkten. Kontroller måste genomföras regelbundet för att förhindra risken för tillväxt av mikroorganismer.